Projectomschrijving

Type 2 diabetes (‘suikerziekte) is een veelvoorkomende ziekte die gepaard gaat met een verhoogd risico op tal van aandoeningen waaronder hart- en vaataandoeningen. Goede zorg bij diabetes is daardoor ingewikkeld. Voor veel diabetespatiënten in Nederland schiet de zorg tekort, wat op termijn leidt tot meer lichamelijke klachten en meer zorgkosten. Onderzoek in Amsterdam vergeleek de uitkomsten en kosten van de gebruikelijke zorg bij diabetes met die indien er sprake is van ketenzorg. Bij dat laatste werken huisarts en specialist nauw met elkaar samen en is er ook aandacht voor voorlichting, dieetadviezen etc. Twee vormen van ketenzorg, zorg zoals georganiseerd door huisartsen in Amstelland en het Diabetes Zorg Systeem in West-Friesland, zijn onderzocht.  Hierbij bleek dat het Diabetes Zorg Systeem het beste presteert, zowel wat betreft de kwaliteit van (langdurige) zorg, patiëntentevredenheid als kosten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website