Projectomschrijving

Tot nu toe was onbekend wat de optimale antibioticabehandeling is van volwassen patiënten die met ’in de gemeenschap opgelopen pneumonie’ (Engels: community-acquired pneumonie, CAP) worden opgenomen in het ziekenhuis.
Beta-lactam antibiotica hebben een smallere antibiotische dekking ten opzichte van combinatietherapie van beta-lactam met een macrolide of fluorchinolonen. De laatste twee worden echter in verband gebracht met een hoger risico op resistentieontwikkeling.

Resultaat

In de CAP-START studie zijn drie verschillende antibioticastrategieën met elkaar vergeleken. Het effect van de strategieën is gemeten in sterfte tot 90 dagen na opname (de primaire uitkomst), lengte van ziekenhuisopname, duur van intraveneuze antibioticabehandeling en kosten.
De strategie waarin beta-lactam antibiotica werden geadviseerd gaf geen slechtere uitkomst ten opzichte van de andere strategieën. Ook waren er geen verschillen in kosten.
Daarom kunnen beta-lactam antibiotica worden aanbevolen als eerste keuze antibioticatherapie bij volwassenen die met CAP in het ziekenhuis worden opgenomen.

In de media

Niet meer met een kanon op een mug schieten: Behandeling met één antibioticum is voldoende (Mediator 14, no 2015)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website