Projectomschrijving

Common mental disorders, zoals depressie, angst en somatisatie, gaan vaak gepaard met langdurig verzuim. Dit heeft grote gevolgen voor zowel de maatschappij als de individuele werknemer. ECO is een interventie gericht op werkhervatting en bestaat uit een internetcursus voor de werknemer (Return@Work) en een beslisondersteuning per email voor de bedrijfsarts. In een gerandomiseerd onderzoek is onderzocht of de ECO-interventie leidt tot een snellere terugkeer naar werk in vergelijking met de gebruikelijke verzuimbegeleiding.

Resultaten:
Uit het onderzoek blijkt dat de werknemers die de ECO-interventie kregen, een snellere eerste moment van werkhervatting (gedeeltelijk of volledig) hadden dan de werknemers die de gebruikelijke verzuimbegeleiding ontvingen. Daarnaast leidt de inzet van de ECO-interventie tot een kosten reductie ten opzichte van de gebruikelijke zorg.

Samenwerking:
Het onderzoek is uitgevoerd door het Trimbos-instituut in samenwerking met Tilburg University, Achmea SZ en GGZBreburg.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website