Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

English

OBJECTIVES/RESEARCH QUESTION

What is the (cost)effectiveness of a transmural integrated care programme supporting return to daily activities (including work) after knee arthroplasty compared to usual care?

 

HYPOTHESIS

In 2030, there will be an estimated 57,900 knee arthroplasties in the Netherlands, with about half of these patients expected to be in working age. Three out of 10 Dutch knee arthroplasty patients do not return to work at all and only 50% of the patients return to work within 3 months, which has an major impact on patient’s quality of life. We hypothesize our transmural integrated care intervention to increase (work) participation and quality of life, which will reduce healthcare and work absenteeism costs.

 

STUDY DESIGN

A multi-center randomized controlled trial with economic evaluation.

 

STUDY POPULATION

Patients from working age (18-67 years) undergoing knee arthroplasty.

 

INTERVENTION

A transmural integrated care program, including: 1) active referral to a case-manager (e.g. an occupational/physical therapist), 2) a rehabilitation program based on patient specific participation goal attainment , and 3) a patient tailored m/eHealth intervention (using the existing portal ikherstel.nl linked with activity trackers to provide feedback on achievement of activity goals).

 

USUAL CARE/COMPARISON

Knee arthroplasty surgery and subsequent care, in accordance to the guidelines of the Dutch Orthopaedic Association (NOV).

 

OUTCOME MEASURES

The primary outcome measure will be quality of life. Secondary outcome will be (work) participation.

 

SAMPLE SIZE / DATA-ANALYSIS

We will use multi-level regression with 264 patients to detect meaningful differences.

 

COSTEFFECTIVENESS & BUDGET IMPACT ANALYSES

Cost-utility and budget impact analyses from a healthcare and societal perspective will be conducted. A cost saving for society of M€~1,369 annually is expected.

 

IMPLEMENTATION

A nationwide implementation strategy will be developed based on a problem analysis identifying barriers and facilitators for the intervention implementation, for which we will hold interviews with stakeholders.

 

TIME SCHEDULE

The first 6 months of this project will be spend on problem analysis, optimizing the web-portal and METC approval, the next 24 months will be spend on inclusion and data collection. The last 18 months will be used for analyses and knowledge transfer.

 

Nederlands

DOEL / VRAAGSTELLING

Wat is de (kosten) effectiviteit van een transmuraal interventieprogramma gericht op terugkeer naar dagelijkse (werk) activiteiten na een knie-vervangende operatie in vergelijking tot gebruikelijke zorg?

 

HYPOTHESE

Schattingen geven aan dat er in 2030 zo’n 57.900 knievervangende operaties plaatsvinden in Nederland, waarvan de helft van de patiënten van werkende leeftijd is. Drie op de tien patiënten die een knievervangende operatie ondergaan keert niet terug naar werk. Daarnaast keert maar 50% van de patiënten binnen 3 maanden terug naar werk. Onze hypothese is dat onze interventie gericht op (werk-)participatie de kwaliteit van leven van patiënten zal verhogen terwijl de kosten voor gezondheidszorg en werkverzuim zullen verminderen.

 

STUDIE OPZET

Een multi-center gerandomiseerd onderzoek met controlegroep, in combinatie met een economische evaluatie.

 

STUDIEPOPULATIE

Werkende patiënten die een knievervangende operatie ondergaan.

 

INTERVENTIE

De transmurale interventie bestaat uit: 1) actieve verwijzing van de behandelend chirurg naar een casemanager (bijv. een ergo- of fysiotherapeut), 2) een revalidatieprogramma gericht op het halen van participatiedoelen en 3) een op maat m/eHealth interventie (gebruikmakend van de bestaande portal ikherstel.nl gelinkt aan beweegmonitoren om feedback te kunnen geven).

 

GEBRUIKELIJKE ZORG / VERGELIJKING

Een knievervangende operatie en bijbehorende zorg volgens de richtlijnen van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV).

 

UITKOMSTMATEN

De primaire uitkomstmaat is kwaliteit van leven. Secondaire uitkomst is (arbeids-) participatie.

 

SAMPLE SIZE BEREKENING / DATA-ANALYSE

We zullen data van 264 patiënten verzamelen waarbij multi-level regressie analyses worden uitgevoerd om relevante verschillen te detecteren.

 

KOSTENEFFECTIVITEITSANALYSE / BUDGET IMPACT ANALYSE

Kosten-utiliteitsanalyse en budget impact analyse worden uitgevoerd vanuit het perspectief van de gezondheidszorg en de maatschappij. We verwachten een kostenbesparing van M€~1.369 per jaar voor de maatschappij.

 

IMPLEMENTATIE

Een nationale implementatiestrategie voor de interventie wordt ontwikkeld in een probleemanalyse waarmee belemmerende en bevorderende factoren in kaart worden gebracht met behulp van interviews.

 

TIJDPAD

De eerste 6 maanden van dit project worden besteed aan de probleemanalyse, het verbeteren van de portaal en de METC aanvraag de daarop volgende 24 maanden worden de inclusie en data verzameling uitgevoerd. De laatste 18 maanden worden besteed aan analyses, verslaglegging en kennisdeling.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website