Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

SAMENVATTING

DOEL: Het evalueren van de kosteneffectiviteit van een leefstijlinterventie op maat voor patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) in vergelijking met standaard ambulante zorg.

HYPOTHESE: De leefstijlinterventie is effectiever dan de standaard zorg in het verminderen van gewicht, het verminderen van cardiovasculaire risico’s, en vermindering van zorggebruik.

STUDIE OPZET: Een economische evaluatie die wordt uitgevoerd binnen een cluster gerandomiseerd onderzoek.

STUDIEPOPULATIE: Volwassenen met een ernstige psychiatrische aandoening en een body mass index van 27 of hoger die in behandeling zijn bij ambulante FACT-teams.

INNTERVENTIE: Een leefstijlinterventie in een groep, uitgevoerd op maat, en gericht op een gezond dieet en toename van lichamelijke activiteit.

GEBRUIKELIJKE ZORG/VERGELIJKING: Standaard-zorg zoals deze wordt aangeboden binnen gecertificeerde FACT-teams volgens nationale richtlijnen.

UIKOMSTMATEN: Gewichtsverlies (primair), buikomvang, lipiden, bloeddruk, bloedglucosespiegel, leefstijlgedrag, kwaliteit van leven, en zorggebruikskosten na 1 jaar.

SAMPLE SIZE BEREKENING: 200 deelnemers.

ECONOMISCHE EVALUATIE: De economische evaluatie wordt gedaan vanuit maatschappelijk perspectief. Kosten en indirecte kosten door bijvoorbeeld ziekteverzuim van werk worden gemeten met behulp van de Trimbos en iTMA vragenlijst on Costs associated with Psychiatric illness (TiC-P) en worden gewaardeerd met Nederlandse standaardprijzen. Statistische onzekerheid wordt geschat met behulp van bootstrapping technieken en zal grafisch worden weergegeven.

TIJDPAD: totale projectduur 48 (maanden): voorbereiding, goedkeuring METC, werving & selectie (0-12); start leefstijlinterventie, nulmeting (12-24); opvolgen patiënten (24-40); analyse, schrijven en publicatie (40-48).

 

SUMMARY

OBJECTIVE: to evaluate the cost-effectiveness of a tailored lifestyle intervention in persons with serious mental illness (SMI) in outpatient psychiatric treatment settings.

HYPOTHESIS: the intervention will be more effective than usual care in reducing weight, cardiovascular risks, and health care costs.

DESIGN: Economic evaluation alongside cluster randomized controlled trial.

STUDY POPULATION: Adults with a serious mental illness and a body mass index of 27 or higher, treated by Flexible Assertive Community Treatment Teams (FACT-teams).

INTERVENTION: A tailored lifestyle intervention aiming at a healthy diet and increased physical activity.

USUAL CARE/COMPARISON: Usual care includes unrestricted access to mental health care and treatment for their mental illness according to existing clinical guidelines.

OUTCOMES: weight loss (primary), central obesity, lipids, blood pressure, glucose, lifestyle behaviors, quality of life, and societal costs after 1 year follow-up.

SAMPLE SIZE CALCULATION: 200 participants.

ECONOMIC EVALUATION: The economic evaluation will be conducted from the societal perspective. Health care utilization and costs will be measured using the Trimbos and iMTA questionnaire on Costs associated with Psychiatric illness (TiC-P) and valued using Dutch standard prices. Cost-effectiveness ratios and planes will be estimated using bootstrapping techniques.

TIME SCHEDULE: a total of 48 (months): preparation, approval METC, selection & recruitment (0-12); start lifestyle intervention, baseline measurements (12-24); trial follow-up (24-40); analysis, writing and submitting publications (40-48).

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website