Projectomschrijving

De SMILE-studie heeft onderzocht of een leefstijlinterventie op maat, bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen, betere uitkomsten geeft op verminderen van gewicht en zorggebruik dan de standaard geleverde zorg. In totaal hebben 224 deelnemers aan het onderzoek meegedaan binnen 21 behandel- (FACT-)teams. De SMILE-interventie groep verloor gemiddeld meer gewicht (-3.3 kg) na 12 maanden dan de standaard zorg groep. Deelnemers die vaker aan de interventie-sessies deelnamen verloren meer gewicht dan deelnemers die minder vaak deelnamen. Patiënten en professionals zijn tevreden over de SMILE-interventie. In een periode van 12 maanden waren de kosten voor de deelnemers aan de SMILE-interventie gemiddeld 700 euro lager. Dit waren zowel kosten van de interventie, als van overige zorg, thuiszorg en werkverzuim. Meer afname van gewicht en lagere kosten betekent dat de SMILE-interventie kosteneffectief was. De SMILE-interventie was niet kosteneffectief als het gaat om verbetering van kwaliteit van leven.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website