Projectomschrijving

Helpen gesprekken met een praktijkondersteuners (POH)-GGZ in de huisartsenpraktijk voor patiënten met onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten?

De onderzochte interventie bestond uit zes gesprekken met de POH-GGZ, gebaseerd op zgn. probleemoplossende therapie. Deze werd vergeleken met gebruikelijke zorg. De belangrijkste uitkomsten waren fysiek functioneren, mentaal functioneren, angst, depressie, en ernst van de klachten. Er zijn vragenlijsten afgenomen vóór het eerste gesprek en na 2, 4 en 12 maanden. In de groep die gesprekken kreeg (n=111) ging het fysiek functioneren vooruit, waren er minder beperkingen ten gevolge van fysieke problemen en minder pijn dan in de groep die gebruikelijk zorg kreeg (n=87). In de totale groep waren de effecten beperkt, ze bleken groter als de klachten korter bestonden en als er minder bijkomende lichamelijke aandoeningen waren. Er waren geen verschillen voor angst, depressie en ernst van fysieke symptomen. De interventie was kosteneffectief.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website