Projectomschrijving

Wonden aan de voeten zijn een groot probleem bij mensen met diabetes en moeten voorkomen worden. Het thuis meten van de voettemperatuur kan daarbij helpen. We hebben onderzocht wat het effect en doelmatigheid hiervan is in vergelijking met de standaardzorg.
Mensen met diabetes, een verminderd gevoel in hun voeten en een recent genezen voetwond deden hieraan mee. De therapie bestond uit het dagelijks meten van de voettemperatuur op verschillende plekken met een speciale thermometer. Als die temperatuur te hoog was moest een deelnemer (lichamelijke) activiteit verminderen.
We concluderen dat deze aanpak doelmatig is. Bij mensen die hun activiteit verminderen, ontstaan minder voetwonden. Dit resulteert in lagere zorgkosten. De therapietrouw was wel laag. Dagelijks de voettemperatuur meten, wordt als belastend ervaren. Er zijn dus aanwijzingen dat deze behandeling effectief is bij mensen die therapietrouw zijn en dat de behandeling doelmatig is.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website