Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

SUMMARY

In the Netherlands annually about 24.000 primary total knee arthroplasties (TKA) are carried out in patients with knee osteoarthritis (OA). A Danish randomized trial has shown that proper non-surgical treatment (NST) can prevent or postpone the need for TKA. Postponing TKA reduces the need for long-term re-interventions and preventing TKA considerably reduces costs. As patient trials do not provide long-term evidence, this modelling project combines the high-quality Danish RCT data with several longitudinal datasets from Dutch clinical practice.

 

- OBJECTIVE(S)/RESEARCH QUESTION(S)

To assess the impact of patient characteristics on the cost-effectiveness of optimized NST versus TKA, in patients with mild to severe knee osteoarthritis

 

- HYPOTHESIS

Optimized NST is non-inferior to TKA, with better short and long-term cost-effectiveness.

 

- STUDY DESIGN

Mathematical model, based on available datasets

 

- STUDY POPULATION(S)/DATASETS

The study population consists of patients with mild to severe knee osteoarthritis and an indication for TKA. The available datasets that will be used include the Danish MEDIC RCT (n=100), the CHECK cohort (n=1002), the LOAS study (n=6000), the LROI database (n=266.000), and the ARGON-OPTIMA study (n=1783).

 

- INTERVENTION

Optimized NST

 

- USUAL CARE /COMPARISON

Unilateral TKA

 

- OUTCOME MEASURES

KOOS, healthcare use, societal costs and QALYs

 

- COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS/ BUDGET IMPACT ANALYSIS

The economic evaluation will be a cost-utility analysis (costs per QALY) from a healthcare and a societal perspective, with a life-long time horizon. Budget impact will be assessed from different perspectives and for different implementation scenarios.

 

- TIME SCHEDULE

24 months

 

 

 

 

 

SAMENVATTING

In Nederland wordt jaarlijks ongeveer 24.000 keer een primaire totale knie arthroplasty (TKA) uitgevoerd bij patiënten met knie artrose. Een Deense RCT liet zien dat geoptimaliseerde niet-chirurgische behandeling de noodzaak van TKA kan voorkomen of uitstellen. Uitstel van TKA vermindert de noodzaak van re-interventies op langere termijn en afstel van TKA vermindert kosten aanzienlijk. Patiënten trials bieden geen lange termijn bewijs. Daarom combineert dit modelleringsproject de hoogwaardige Deense RCT data met verschillende longitudinale datasets uit de Nederlandse klinische praktijk.

 

- DOEL/VRAAGSTELLING

De impact bepalen van patiëntenkenmerken op de kosteneffectiviteit van geoptimaliseerd niet-chirurgische behandeling versus TKA, bij patiënten met milde tot ernstige knie artrose

 

- HYPOTHESE

Geoptimaliseerd niet-chirurgische behandeling is niet-inferieur aan TKA, met betere kosteneffectiviteit op korte en lange termijn

 

- STUDIE OPZET

Wiskundig model, op basis van bestaande datasets

 

- STUDIEPOPULATIE/DATABRONNEN

De studie populatie bestaat uit patiënten met milde tot ernstige knie artrose en een indicatie voor TKA. De gebruikte datasets omvatten de Deense MEDIC RCT (n=100), het CHECK cohort (n=1002), de LOAS studie (n=6000), de LROI database (n=266.000), en de ARGON-OPTIMA-studie (n=1783).

 

- INTERVENTIE

Geoptimaliseerde niet-chirurgische behandeling

 

- GEBRUIKELIJKE ZORG /VERGELIJKING

Unilaterale TKA

 

- UITKOMSTMATEN

KOOS, zorggebruik, maatschappelijke kosten en QALYs

 

- KOSTENEFFECTIVITEITSANALYSE/ BUDGET IMPACT ANALYSE

De economische evaluatie zal bestaan uit een kostenutiliteitsanalyse (kosten per QALY) vanuit medisch en maatschappelijk perspectief, met een levenslange tijdshorizon. Budget impact zal worden geëvalueerd vanuit verschillende perspectieven en voor verschillende implementatie scenario's.

 

- TIJDPAD

24 maanden

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website