Projectomschrijving

Bij beslissingen om een nieuwe medische behandeling of werkwijze in te voeren, speelt de kosteneffectiviteit van die behandeling of werkwijze een belangrijke rol. De besparing die de nieuwe behandeling of werkwijze volgens de kosteneffectiviteitsanalyse oplevert, kan in de praktijk soms niet worden behaald doordat de organisatorische veranderingen die hiervoor nodig zijn niet of slechts langzaam tot stand kunnen komen. Personeel, apparatuur en reeds vastgelegde budgetten, bijvoorbeeld, kunnen niet meteen elders worden ingezet. In Nijmegen is aan de hand van voorbeelden onderzocht hoe dit in de praktijk  uitpakt. Zo blijkt het invoeren van een gecombineerde dag- en thuisbehandeling voor mensen met de huidziekte psoriasis (de eerste tijd) slechts 10% van de berekende besparing op te leveren doordat personeel en middelen niet snel elders inzetbaar zijn. Het gebruik van een checklist van mogelijke beperkende factoren bij het invoeren van nieuwe werkwijzen, is daarom zinvol.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website