Projectomschrijving

In dit onderzoek bestudeerden wij de effecten van de Advance Care Planning (ACP). ACP is een communicatieproces over zorgdoelen in de laatste levensfase. We voerden een gerandomiseerde studie uit bij ouderen die in Nederlandse verzorgingshuizen wonen of thuiszorg ontvangen. In totaal kwamen 653 ouderen in aanmerking voor ons onderzoek, waarvan 201 (31%) meededen. In de interventiegroep kregen ouderen de gebruikelijke zorg en ACP aangeboden. De controlegroep kreeg alleen de gebruikelijke zorg aangeboden. Deelnemers in beide groepen werden geïnterviewd tijdens de start van de studie (2014) en na 12 maanden. 79% van de ouderen uit de interventiegroep stelde een wilsverklaring op en 77% wees een zorgvertegenwoordiger aan. Uit de resultaten bleek echter dat ACP geen invloed had op de betrokkenheid bij de medische zorg, de kwaliteit van leven, de tevredenheid met de medische zorg en de zorgkosten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website