Projectomschrijving

In Nijmegen is in 2004 ParkinsonNet opgezet. Hierin werken neurologen en fysiotherapeuten nauw samen en worden fysiotherapeuten getraind in de behandeling van Parkinsonpatiënten. Dit blijkt een zeer kosteneffectieve manier om de kwaliteit van de zorg voor Parkinsonpatiënten te verhogen. In 2009 is een ParkinsonNet coördinatiecentrum opgezet. Dit centrum is nodig om de verdere implementatie van ParkinsonNet in Nederland te ondersteunen. Het centrum omvat een landelijk coördinator ParkinsonNet aangevuld met een projectmedewerker, een coördinator fysiotherapie,een coördinator ergotherapie en een coördinator logopedie. Dit team heeft in 2009 in totaal 26 nieuwe netwerken opgezet met in totaal 498 nieuwe ParkinsonNet deelnemers. Het team heeft ook gewerkt aan de kwaliteitsverbetering van de communicatie tussen ParkinsonNet deelnemers, onder andere door de implementatie van een nieuwe website die ondertussen zo’n 4500 keer per maand bezocht wordt. Via de Parkinson Zorgzoeker, bijvoorbeeld, zijn nu alle zorgverleners betrokken bij ParkinsonNet terug te vinden.

Hoofdstudie

Bekijk de bijbehorende hoofdstudie van dit VIMP (Verspreidings- en Implementatie Impuls) project.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website