Projectomschrijving

Na een levertransplantatie ontstaat soms een bloedstolsel in de slagader die de lever van bloed voorziet. Als dit niet snel herkend en behandeld wordt, leidt dit tot afsterven van de getransplanteerde lever. Om die reden onderzoekt een radioloog geregeld de doorbloeding van de leverslagader met behulp van een speciaal echoapparaat. Zo nodig volgt een nader onderzoek (CT-scan). In Groningen is onderzocht of het onderzoek door de radioloog vervangen kan worden door een continue meting van de doorbloeding van de leverslagader. Dit laatste kan door een miniatuur echoapparaat op de leverslagader aan te brengen. Dit is verbonden met een kastje op het lichaam dat een hoorbaar signaal afgeeft zolang de doorstroming van de leverslagader in orde is. Een test bij 101 patiënten wees uit dat deze continue meting de betrouwbaarheid van het opsporen van een bloedstolsel vergroot en het aantal onderzoeken door de radioloog met 75% vermindert. De meerkosten hiervan bedragen ca. €300,--.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website