Projectomschrijving

Voor de behandeling van mensen met een angststoornis bestaat de landelijke Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen en het daaruit voorkomend landelijk Basisprogramma Angststoornissen. (Be)handelen volgens dit programma is nog geen gemeengoed. Niet iedereen is er voorstander van en hulpverleners vrezen voor verlies van eigen autonomie bij het behandelen. In Utrecht is in kaart gebracht wat in 4 regio’s in Nederland de belemmerende factoren zijn voor de invoering van het Basisprogramma om op grond van die kennis de invoering van het Basisprogramma gericht te stimuleren. Het onderzoek leverde een lange lijst van belemmerende en bevorderende factoren op. Op grond daarvan is een digitale ‘toolkit’  gemaakt met praktische tips en hulpmiddelen voor het werken met het Basisprogramma. Een onderzoek naar de kosteneffectiviteit wees uit dat het gebruik van het Basisprogramma leidt tot meer herstelde patiënten tegen kosten die variëren van € 2807,-- tot € 3887,-- per herstelde patiënt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website