Projectomschrijving

Atherosclerotische vernauwing van de kransslagaderen is een veel voorkomende oorzaak van ziekte en overlijden.

Opzet
Om deze aandoening aan te tonen en te behandelen is informatie nodig over de vernauwingen, maar ook over de doorbloeding van de afhankelijke hartspier. De gebruikelijke diagnostiek bestaat uit stresstesten, en zo nodig een inwendige hartkatheterisatie. Echter, moderne computed tomography scanners (CT) kunnen de kleine hartvaten van buitenaf afbeelden. Bovendien kan met CT de hartspierdoorbloeding worden beoordeeld, en daarmee de noodzaak tot operatieve behandeling.

Verwachte resultaten
Naar verwachting leidt deze unieke combinatie tot snellere, betere diagnostiek, en daarmee tot betere zorg. Om dit aan te tonen zullen patiënten met verdenking op vernauwingen worden verdeeld tussen het gecombineerde CT onderzoek of de gebruikelijke diagnostiek. Als de CT scan inderdaad effectiever is, zullen het aantal hartkatheterisaties zonder afwijkingen afnemen en de totale medische uitgaven verminderen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website