Projectomschrijving

De BRAMD studie was een vergelijkend onderzoek naar de kosten en effectiviteit van Lucentis en Avastin bij natte maculadegeneratie, de voornaamste oorzaak van blindheid en slechtziendheid in Nederland. Het goedkope Avastin is geregistreerd voor de behandeling van kanker en wordt off-label gebruikt, het veel duurdere Lucentis is speciaal ontwikkeld voor de behandeling van natte maculadegeneratie.

Resultaten

De visuswinst bij behandeling met Avastin bleek niet slechter dan bij Lucentis. Behandeling met Avastin was circa 10.000 euro per patiënt per jaar goedkoper. Wel vonden we meer variatie in de werking van Avastin dan bij Lucentis, met zowel meer patiënten die het beter als slechter deden. De patiënten die het slechter deden leken baat te hebben van een switch naar Lucentis. Onze studie ondersteunt het gebruik van Avastin als eerste keus bij de behandeling van natte maculadegeneratie, maar pleit ook voor nader onderzoek naar het nut van Lucentis bij patiënten die minder goed reageren op Avastin.

In de media

Kankermedicijn tegen maculadegeneratie: Zorginstituut geeft voorkeur aan niet-geregistreerd geneesmiddel (Mediator 8, okt 2014)

Richtlijn

De studieresultaten zijn opgenomen in de bijbehorende richtlijn in de FMS richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website