Projectomschrijving

In Nederland is palliatieve systemische chemotherapie de standaard behandeling voor maagkankerpatiënten met buikvliesuitzaaiingen. De rol van hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) bij deze groep patiënten is vooralsnog onduidelijk. In de PERISCOPE II studie wordt onderzocht of een combinatie behandeling bestaande uit een maagresectie, cytoreductieve chirurgie en HIPEC bij patiënten met een peritoneaal gemetastaseerd maagcarcinoom overlevingswinst biedt ten opzichte van de huidige standaard behandeling. Maagkankerpatiënten met beperkte buikvliesuitzaaiingen en/of tumorpositief buikvocht komen in aanmerking voor inclusie mits de primaire maagtumor resectabel is en er geen progressie van ziekte is tijdens de systemische voorbehandeling. Geïncludeerde patiënten worden gerandomiseerd (1:1) tussen de standaardbehandeling (continueren van de palliatieve systemische chemotherapie) en de experimentele behandeling (bestaande uit een maagresectie, cytoreductieve chirurgie en HIPEC).

Meer informatie

Bekijk informatie over dit project op de website van Zorginstituut Nederland

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website