Projectomschrijving

Obsessieve-compulsieve stoornissen (OCS) en eetstoornissen (ES) behoren tot de meest invaliderende en dure psychiatrische aandoeningen met als onderliggend probleem een gebrek aan cognitieve flexibiliteit. Eerste studies tonen dat cognitieve remediatie therapie (CRT) positieve invloed heeft op de klachten en kwaliteit van leven van patiënten. In dit project is gekeken naar: 1) de toegevoegde waarde van CRT op standaard behandeling; 2) kosteneffectiviteit en budget impact.

Eerste resultaten laten zien dat, hoewel in beide groepen (AN en OCS) een significante verbetering over de tijd te zien is op de primaire uitkomstmaten, en op angstklachten en kwaliteit van leven, CRT ten opzichte van SAT geen superieur effect heeft als treatment enhancer bij TAU bij ES of OCS. Ten aanzien van kosteneffectiviteit laten beide groepen een kostenbesparing zien, met name gemeten direct na de interventie.

Toekomstige analyses moeten uitwijzen in hoeverre subgroepen met specifieke klinische of neurocognitieve kenmerken preferentieel profiteren van CRT.

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website