Projectomschrijving

Veel mensen met een psychotische stoornis ervaren problemen in het waarnemen, het denken en  functioneren. Behandeling voor psychose bestaat doorgaans onder meer uit medicatie gericht op psychotische symptomen. Echter voor de z.g. ‘negatieve symptomen’ van psychose (zoals verminderde sociale interesse en motivatie) bestaat nog onvoldoende effectieve behandeling. Er zijn aanwijzingen dat negatieve verwachtingen rond sociaal contact en gebrek aan zelfvertrouwen een belangrijke rol kunnen spelen bij deze symptomen. In deze studie willen we de effectiviteit van een nieuwe behandeling onderzoeken gebaseerd op ‘Cognitieve Gedragstherapie’. Het betreft een kortdurende gestructureerde behandeling die zich specifiek richt op het verminderen van negatieve verwachtingen bij jongeren met een recent ontstane psychose. Wij verwachten dat deze behandeling zal leiden tot een toename van (positieve verwachtingen over) sociale activiteit, zelfvertrouwen en bevordering van herstel.

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website