Projectomschrijving

Bij kwetsbare ouderen is er vaak sprake van meerdere problemen. Lichamelijke klachten leiden regelmatig tot een gebrek aan initiatief en eenzaamheid. Er ontstaat een vicieuze cirkel, waarbij de oudere steeds meer afhankelijk wordt van zorg. In dit onderzoek wilden we meten of de Coach2Move aanpak door een  geriatriefysiotherapeut beter werkt met minder behandelingen dan reguliere fysiotherapie. In de coach2move aanpak staat een persoonlijke benadering centraal. Nadat de problemen in kaart gebracht zijn, wordt met de oudere een plan van aanpak opgesteld om ervoor te zorgen zelf weer lichamelijk actief te worden.
Zes maanden na de start van de behandeling is gemeten. Beide groepen met een gemiddelde leeftijd van 78 jaar gingen vooruit, maar de Coach2Move groep bleek meer lichamelijk actief en minder kwetsbaar te zijn dan de groep met reguliere fysiotherapie. Het aantal valincidenten was gelijk, maar het aantal ernstige incidenten lager. De totale zorgkosten en het aantal behandelingen (11 versus 17) waren ook lager in de Coach2Move groep.

Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP)

Deze studie heeft een Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP) gekregen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website