Projectomschrijving

Hoge bloeddruk is een belangrijke risicofactor voor het krijgen van hart- en vaataandoeningen. Medicijnen kunnen een te hoge bloeddruk verlagen. Veel mensen vergeten echter regelmatig hun medicijnen in te nemen. In Maastricht is onderzocht of het (dagelijks) thuis meten van de bloeddruk de mensen stimuleert hun medicijnen meer geregeld in te nemen en zo hun bloeddruk beter te verlagen. Uiteindelijk zouden zij hierdoor met minder medicijnen toe kunnen. Aan het onderzoek deden 432 mensen met hoge bloeddruk mee waarvan de helft thuis de bloeddruk mat. Bij de andere mensen mat de huisarts de bloeddruk regelmatig op het spreekuur. Na 1 jaar bleken de thuismeters hun medicijnen iets trouwer in te nemen, een ietwat toegenomen kwaliteit van leven te hebben, gemiddeld 1 medicijn minder in te nemen en iets minder behandelkosten te hebben dan de groep bij wie de huisarts de bloeddruk mat. De hoogte van de bloeddruk verschilde niet tussen beide groepen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website