Projectomschrijving

Profylactische bestraling van de hersenen (PCI) wordt als standaard therapie toegepast bij patiënten met niet-uitgezaaide kleincellige longkanker (SCLC). Bij deze patiënten vermindert PCI de kans op de ontwikkeling van hersenmetastasen en verhoogt het de genezingskans. Ook bij niet-uitgezaaide niet-kleincellige longkanker (NSCLC) kan PCI de kans op de ontwikkeling van hersenmetastasen substantieel verminderen, echter is er bij NSCLC nooit een overlevingswinst aangetoond. Omdat de winst van PCI bij NSCLC onzeker is, zowel betreffende de overleving als kosteneffectiviteit, wil de projectgroep dat in dit project uitzoeken.

Door gebruik te maken van de individuele patiënten data met een geüpdatete follow-up uit  gerandomiseerde studies, die PCI vergeleken met observatie, zal de projectgroep voldoende patiënten met lange follow-up hebben om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Zoals andere meta-analyses in het verleden, kan dit project mogelijk resulteren in een nieuwe behandelstandaard.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website