Projectomschrijving

In Nederland worden jaarlijks zo’n 800.000 personen getroffen door een depressieve stoornis en staat daarmee hoog in de top-10 van de grootste veroorzakers van ziektelast.

Depressie wordt in de specialistische GGZ meestal behandeld met farmaco- en/ of psychotherapie, maar deze interventies zijn niet voor iedereen even werkzaam. Het ontstaan en voortduren van depressie hangt samen met hoe mensen informatie verwerken en situaties interpreteren. Zo zijn depressieve personen geneigd een situatie op een negatieve manier te interpreteren (‘interpretation bias’). Er zijn manieren om die “bias” weg te trainen door middel van computeroefeningen: “interpretation bias modification” (IBM) genoemd.

In dit project wordt de kosteneffectiviteit van IBM onderzocht als aanvulling op het huidige zorgaanbod voor depressie in een GGZ instelling. De verwachting is dat IBM een gunstig effect heeft op depressieve klachten door het weg trainen van negatieve “interpretation bias” en kosteneffectief zal zijn.

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website