Projectomschrijving

Precies vaststellen hoe ver bij iemand met slokdarmkanker de ziekte gevorderd is, is een ingewikkeld karwei. De uitvoering van de onderzoeken die hiervoor nodig zijn en het interpreteren van de uitkomsten van die onderzoeken vergen speciale kennis en ervaring. Om die reden is het wenselijk de (aanvullende) diagnostiek bij slokdarmkanker per regio te concentreren in één ziekenhuis. In Groningen is onderzocht of in de regio Noord-Oost Nederland hiertoe bereidheid bestaat onder de artsen; wat het effect is van het concentreren van de diagnostiek en de geleverde zorg en wat het effect is op de kosten. De bereidheid tot regionale concentratie bleek groot (87%). In een pilotstudie met 59 patiënten bleek de (centrale) diagnostiek binnen 10 dagen uitgevoerd te kunnen worden. Het aantal patiënten dat onnodig chirurgisch behandeld werd nam af van 18% naar 10%. Met name dit laatste leidt tot een flinke kostenbesparing.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website