Projectomschrijving

The 2nd European Carotid Surgery Trial (ECST-2) is een Europese studie naar behandeling van een vernauwing van een halsslagader. Er wordt in de ECST-2 onderzoek gedaan naar de optimale behandeling van een vernauwing van een halsslagader. Hierbij worden twee behandelingen met elkaar vergeleken. Deze studie wordt in een groot aantal ziekenhuizen in verschillende Europese landen uitgevoerd. In Nederland wordt ook onderzocht welke behandeling het meest kosteneffectief is.

De slagaders in de hals voorzien de hersenen van bloed. Een halsslagader kan vernauwd raken door
aderverkalking. Van die aderverkalking kunnen propjes (embolieën) losschieten en vervolgens een
bloedvat in de hersenen afsluiten. Hierdoor ontstaat een tijdelijke of blijvende stoornis in het
functioneren van de ogen of de hersenen. Dit wordt een TIA of beroerte (een herseninfarct) genoemd.  Een vernauwing van een halsslagader is een veel voorkomende oorzaak van een beroerte. Daarom is het belangrijk om een behandeling te geven die de kans op een beroerte zoveel mogelijk verkleint.  Een behandeling met medicijnen wordt altijd gegeven. Bij bepaalde patiënten wordt naast behandeling met medicijnen een operatie van de halsslagader gedaan.

Het risico om een beroerte te krijgen als gevolg van de vernauwde halsslagader kan per patiënt
worden geschat. Bij patiënten met een hoog risico is het nut van een operatie bewezen. Echter, bij
patiënten met een laag of matig risico, die nu vaak wel geopereerd worden, is nog niet duidelijk of het toevoegen van een operatie beter is dan alleen medicijnen. Het zou goed kunnen dat bij deze
patiënten behandeling met alleen medicijnen even nuttig is als medicijnen plus een operatie. Als we
dit laatste kunnen aantonen kan in de toekomst bij veel patiënten een operatie, die immers niet zonder risico’s is, vermeden worden. De verwachting is dat dit vervolgens ook een aanzienlijke kostenbesparing kunnen opleveren voor wat betreft de Nederlandse gezondheidszorg ten aanzien van deze groep patiënten.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website