Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

DDOEL:

Doel van dit CARE4STROKE project is het onderzoeken van de haalbaarheid en (kosten-) effectiviteit van een additioneel partner-gemedieerd oefenprogramma in combinatie met e-Health ter bevordering van vroeg begeleid ontslag. HYPOTHESEN: CARE4STROKE zal 1) haalbaar en veilig zijn, 2) zelf-gerapporteerde gezondheidsstatus van de patiënt verbeteren 3) vroeg begeleid ontslag bevorderen en zodoende kosten verlagen, 4) de ervaren zorglast van de partner verlagen, en 5) eigenregie bij patiënt en partner doen toenemen, in vergelijking met reguliere zorg. STUDIE OPZET: CARE4STROKE is een Randomized clinical trial, met een ingebedde economische evaluatie, uitgevoerd in een ziekenhuis stroke unit, een revalidatiecentrum en een verpleeghuis. STUDIEPOPULATIE: Patiënt met een beroerte, leeftijd >=18, zonder beperkingen van etniciteit, sexe etc. INTERVENTIE: Partner gemedieerde oefeningen gecombineerd met e-health en telerevalidatie services, uitgevoerd gedurende 8 weken, naast de reguliere zorg. STANDAARD WAARMEE DE INTERVENTIE WORDT VERGELEKEN: Reguliere zorg volgens de KNGF richtlijnen fysiotherapie na een beroerte. UITKOMSTMATEN: Zelf-gerapporteerde gezondheidstatus (Stroke Impact Scale (SIS) versie 3.0); Ligduur in dagen.

 

RESULTATEN:

66 koppels deden mee, waarvan 32 de interventie en 34 de controle behandeling kregen.

CARE4STROKE leidt tot significant meer oefentijd voor de patiënt, zonder dat daarbij het gevoel van belasting van de naaste (caregiver) significant wordt verhoogd. Bovendien blijkt het samen oefenen veilig en haalbaar te zijn. Daarnaast ervaren zowel patiënt als naaste meer eigenregie en geven aan betere controle te hebben over hun nieuwe situatie. Ervaren emotie verbetert bij patiënten en depressiescores van mantelzorgers zijn lager na de interventie. Hoewel opnameduur en kosten niet significant verminderden tussen beide groepen, laat deze proof-of-concept trial een positieve trend zien op zelf-gerapporteerde mobiliteit tijdens follow-up en extended ADL na ontslag. Een verval in functie lijkt hiermee op lange termijn te kunnen worden voorkomen. Om definitief deze effecten en eventuele doelmatigheidswinst aan te kunnen tonen is een grotere fase III (of IV) trial gelegitimeerd.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het CARE4STROKE onderzoek is de doelmatigheid en effectiviteit van het vroegtijdig betrekken van mantelzorgers als ‘coach’ of ‘co-therapeut’ van CVA-patiënten in het revalidatieproces onderzocht.

 

66 koppels deden mee, waarvan 32 de interventie en 34 de controle behandeling kregen.

CARE4STROKE leidt tot significant meer oefentijd voor de patiënt, zonder de ervaren belasting van de naaste te verhogen. Het samen oefenen is veilig en haalbaar, en wordt hoog gewaardeerd door zowel partner als patient. Daarnaast ervaren beiden meer eigenregie en gevoel van empowerment over de thuissituatie. Ervaren emotie verbetert bij patiënten en depressiescores van mantelzorgers zijn lager na de interventie in vergelijking met de controle groep. Hoewel opnameduur en kosten niet significant verminderden, laat deze proof-of-concept trial een positieve trend zien op zelf-gerapporteerde mobiliteit tijdens follow-up en extended ADL na ontslag. Een verval in functie op langere termijn kan hiermee mogelijk worden voorkomen. Realiserende dat het om een relatief kleine fase II trial gaat zal een grotere fase III (of IV) trial nodig zijn om doelmatigheidswinst qua kosten en kwaliteit van leven te kunnen onderbouwen.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

DOEL: Doel van dit CARE4STROKE project is het onderzoeken van de haalbaarheid en (kosten-) effectiviteit van een additioneel partner-gemedieerd oefenprogramma in combinatie met e-Health ter bevordering van vroeg begeleid ontslag. HYPOTHESEN: CARE4STROKE zal 1) haalbaar en veilig zijn, 2) zelf-gerapporteerde gezondheidsstatus van de patiënt verbeteren 3) vroeg begeleid ontslag bevorderen en zodoende kosten verlagen, 4) de ervaren zorglast van de partner verlagen, en 5) eigenregie bij patiënt en partner doen toenemen, in vergelijking met reguliere zorg.

STUDIE OPZET: CARE4STROKE is een Randomized clinical trial, met een ingebedde economische evaluatie, uitgevoerd in een ziekenhuis stroke unit, een revalidatiecentrum en een verpleeghuis. STUDIEPOPULATIE: Patiënt met een beroerte, leeftijd >=18, zonder beperkingen van etniciteit, sexe etc. INTERVENTIE: Partner gemedieerde oefeningen gecombineerd met e-health en telerevalidatie services, uitgevoerd gedurende 8 weken, naast de reguliere zorg. STANDAARD WAARMEE DE INTERVENTIE WORDT VERGELEKEN: Reguliere zorg volgens de KNGF richtlijnen fysiotherapie na een beroerte. UITKOMSTMATEN: Zelf-gerapporteerde gezondheidstatus (Stroke Impact Scale (SIS) versie 3.0); Ligduur in dagen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Na het uit ontwikkelen van de oefeningen-app is ethische goedkeuring verkregen en begonnen met het includeren van patiënten. Er zijn in totaal 27 deelnemers met mantelzorger geincludeerd, en er zijn vooralsnog geen uitvallers. Het beoogde aantal na 1 jaar was 33 patiënten. Om het aantal inclusies te verhogen, met als doel om binnen de looptijd het onderzoek af te kunnen ronden, is het aantal deelnemende centra in de afgelopen maanden aanzienlijk uitgebreid. Het onderzoek loopt op dit moment in 7 centra, waarvan 3 ziekenhuizen, 2 verpleeghuizen en 2 revalidatiecentra. Vanaf april 2015 zal het onderzoek in nog eens in 4 andere centra gaan starten. Dit betreft 1 ziekenhuis en 3 verpleeghuizen. De volgende centra zijn dan onderdeel van het consortium: VU Medisch Centrum;Verpleeghuis Naarderheem; Reade; Onze Lieve Vrouwen Gasthuis;Sint Lucas Andreas Ziekenhuis;Ziekenhuis Amstelland;Verpleeghuis het Zonnehuis;Verpleeghuis Oostergouw;Verpleeghuis Berkenstede;Verpleeghuis Slotervaart;Revant Revalidatie

Voor het bepalen van de kosten effectiviteit is een kostendagboek samengesteld waarin de patiënt en naasten bijhouden:

1. Poliklinische zorg

2. Eerste lijns zorg

3. Ziekenhuis opnames

4. Ziekteverzuim

5. Tijd van de mantelzorger

6. Vrije tijdsbesteding.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

DOEL/VRAAGSTELLING

Het onderzoeken van de haalbaarheid en (kosten-) effectiviteit van een additioneel partner-gemedieerd oefenprogramma in combinatie met e-Health (CARE4STROKE) ter bevordering van vroeg begeleid ontslag.

 

HYPOTHESE

CARE4STROKE zal

1) haalbaar en veilig zijn, 2) vroeg begeleid ontslag bevorderen en zodoende kosten verlagen, 3) zelf-gerapporteerde gezondheidsstatus van de patiënt verbeteren, 4) de ervaren zorglast van de partner verlagen, en 5) eigenregie bij patiënt en partner doen toenemen, in vergelijking met reguliere zorg.

 

 

STUDIE OPZET

CARE4STROKE is een Randomized clinical trial, met een ingebedde economische evaluatie, uitgevoerd in een ziekenhuis stroke unit, een revalidatiecentrum en een verpleeghuis.

 

STUDIEPOPULATIE/DATABRONNEN

Patiënt met een eerste ischemische CVA, leeftijd >=18, zonder beperkingen van etniciteit, sexe etc.

 

INTERVENTIE

Partner gemedieerde oefeningen gecombineerd met e-health en telerevalidatie services, uitgevoerd gedurende 8 weken, naast de reguliere zorg.

 

 

STANDAARD WAARMEE DE INTERVENTIE WORDT VERGELEKEN

Reguliere zorg volgens de KNGF richtlijnen fysiotherapie na een beroerte.

 

UITKOMSTMATEN

Zelf-gerapporteerde gezondheidstatus (Stroke Impact Scale (SIS) versie 3.0); Ligduur in dagen.

 

SAMPLE SIZE BEREKENING/DATA-ANALYSE

 

Op basis van een reductie van 5 punten (11%) op de Stroke Impact Scale 3.0 –mobility (vd Port 2012, gm. 79,4, sd 14], is berekend dat 66 patienten nodig zijn om voldoende power van 80% te bereiken (33 per experimentele arm van de trial), inclusief 10% dropout.

 

 

KOSTENEFFECTIVITEITSANALYSE/ BUDGET IMPACT ANALYSE

 

- (CEA) De ecomische evaluatie zalw worden gedaan vanuit maatschappelijk perspectief. Verschillen in totale kosten tussen het CARE4STROKE programma en reguliere zorg zullen worden vergeleken met het verschil in effect voor wat betreft zelf-gerapporteerde gezondheidsstatus. Kosten-utiliteits analyse wordt gebaseerd op de EQ-5D.

- BIA zal worden gedaan vanuit het perspectief van de bestuurders en beleidsmakers in de gezondheidszorg. Kosten zullen worden geschat met behulp van actuele tarieven van het MInisterie van Volksgezondheid. Verschillende scenarios met verschillende vormen van zorg en populatie mixen zullen worden gemodelleerd.

 

TIJDPAD

24 maanden

 

 

ENGLISH

 

OBJECTIVE(S)/RESEARCH QUESTION(S)

To investigate feasibility and (cost-) effectiveness of an additional caregiver-mediated exercise program combined with e-Health services (CARE4STROKE) aimed at early supported discharge (ESD).

 

HYPOTHESIS

CARE4STROKE will:

1) be feasible and safe; 2) allow ESD, thus being cost effective; 3) increase patients self-reported health status; 4)reduce caregiver

burden, 5) ultimately enhance feelings of empowerment perceived by patient and partner, compared to usual stroke care

 

STUDY DESIGN

CARE4STROKE is a Randomized clinical trial with an economic evaluation alongside conducted in a Hospital Stroke Unit, Rehabilitation Center and Nursing home.

 

STUDY POPULATION(S)/DATASETS

Patient with a first ever ischemic stroke , age >=18, no restriction with respect to ethnicity or otherwise.

 

INTERVENTION

Caregiver mediated exercises combined with e-Health services, to be executed during 8 weeks in addition to usual care.

 

STANDARD INTERVENTION TO BE COMPARED TO

Usual care according to the KNGF guideline for physical therapy in patients with stroke

 

OUTCOME MEASURES

Self-reported health status (Stroke Impact Scale (SIS-mobility version 3.0); Length of Stay (LOS)

 

SAMPLE SIZE CALCULATION/DATA ANALYSIS

We expect a significant reduction of 5 points (11%) on the SIS mobility domain [vd Port 2012; mean 79,4, sd 14] in favor of the experimental training group. We expect that minimally 30 patients are required per arm of the trial. Including 10% dropouts, we suppose that a minimum of 66 stroke patients, (i.e. 22 per centre), are needed to achieve a sufficient statistical power of 80% using a significance level alpha of p<0.05.

 

COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS/ BUDGET IMPACT ANALYSIS

- (CEA) The economic evaluation will be performed from a societal perspective. Differences in total costs between the CARE4STROKE program and usual care will be compared to difference in effect (i.e. self-reported health status). Cost-utility analysis will be based on the EQ-5D.

- BIA will be conducted using the perspective of health-care decision makers. Costs will be estimated using tariffs from the Dutch Health Authority. Different scenarios using different care and population mixes will be modeled.

 

TIME SCHEDULE

24 months

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website