Projectomschrijving

CARE4STROKE is een acroniem dat staat voor ‘Caregiver mediated exercises with e-Health support for early supported discharge after stroke’. In het onderzoek wordt de doelmatigheid van het vroegtijdig betrekken van partner en/of familielid van de CVA-patiënt in het revalidatieproces over de eerste acht weken na ontslag uit het ziekenhuis, revalidatiecentrum of verpleeghuis onderzocht. Op basis van loting wordt bepaald wie van de partners van CVA-patiënten (N=66) worden opgeleid  tot ‘coach’ of ‘co-therapeut’. Het oefenprogramma is gericht op het verbeteren van spierkracht en het veilig weer uitvoeren van transfers en (trap)lopen in de eigen thuissituatie. Bovendien zal het programma dagelijks door de fysiotherapeut uit elk centrum op afstand worden ondersteund middels e-health (tele-revalidatie).  Naast een economische evaluatie waarbij sterk zal worden gekeken naar het ontslagmoment, zal de zelf gerapporteerde gezondheidsstatus van de patiënt, de ervaren zorglast en het welbevinden van de partner worden geëvalueerd ten opzichte van de gangbare zorg.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website