Projectomschrijving

Het berekenen van de kosteneffectiviteit van behandelingen of preventieve gezondheidsmaatregelen gebeurt met behulp van modellen die uitrekenen hoeveel ziektelast (en dus kosten) de behandeling of preventieve maatregel in de toekomst kunnen uitsparen. Deze modellen houden echter geen rekening dat (met name oudere mensen) de ziektelast beïnvloed wordt door het optreden van meer dan één aandoening tegelijk (comorbiditeit) en door onderling gezondheidsverschillen tussen mensen die niet in het model zijn verwerkt. Als gevolg van deze beperkingen maakt het model mogelijk verkeerde schattingen van de kosteneffectiviteit van de behandeling of preventieve maatregel. In Utrecht is met simulatiemodellen en met behulp van bestaande statische bevolkingsgegevens op het gebied van hart- en vaatziekten de omvang van deze vertekenende factoren in kaart gebracht.  Uit het onderzoek wordt duidelijk dat de modellen een vertekening van de opbrengst van investeringen opleveren als er geen rekening wordt gehouden met het tegelijk voorkomen van ziektes bij ouderen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website