Projectomschrijving

Het budget in de gezondheidszorg is eindig. De beschikbare financiële middelen moeten daarom zo effectief mogelijk verdeeld worden over verschillende gezondheidsprogramma’s. Hierbij kunnen zogeheten budgetallocatiemodellen behulpzaam zijn. Deze worden in de praktijk echter zelden gebruikt. In Rotterdam is onderzocht wat de toegevoegde waarde is van allocatiemodellen aan de informatie verkregen uit individuele kosteneffectiviteitsanalyses van verschillende programma’s. In het onderzoek zijn twee modellen ontworpen. Uit interviews met mensen uit de praktijk (beleidsmakers, verzekeraars, zorgverleners) werd duidelijk dat de uitkomsten van deze modellen vaak niet aan sluiten bij de wensen en keuzen in de dagelijkse praktijk. Het gebruik van figuren die inzicht geven in kosten en effecten van gemaakte keuzes wordt erg gewaardeerd door de praktijkmensen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website