Projectomschrijving

Patiënten met ernstig COPD (Chronic Obstructive Lung Disease) worden ernstig beperkt in hun dagelijkse activiteiten door kortademigheid. De kortademigheid ontstaat vooral omdat COPD patiënten een te groot longvolume hebben. De huidige standaard behandelmogelijkheden voor patiënten met ernstig COPD zijn niet toereikend. Voor maar een zeer kleine groep patiënten met ernstig COPD is een meer effectieve behandeling in de vorm van longvolume reductie chirurgie of longtransplantatie weggelegd.

In de Stelvio trial wordt de werkzaamheid van een nieuwe, weinig belastende bronchoscopische behandeling voor patiënten met ernstig COPD onderzocht. De behandeling bestaat uit het ‘afsluiten’ van de meest aangetaste longkwab door het inbrengen van eenrichtingsventielen in deze longkwab via een bronchoscoop. Het te grote longvolume van de patiënt neemt na het inbrengen van de eenrichtingsventielen af waardoor de kortademigheid zal verminderen.
Het doel van de studie is het aantonen van een beter inspanningsvermogen en een betere kwaliteit van leven na de behandeling.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website