Projectomschrijving

Achtergrond en doel
Astma komt bij 5-10% van alle kinderen voor en is daarmee de meest voorkomende chronische ziekte. Astma-aanvallen gaan gepaard met benauwdheid, piepen, hoesten en soms zelfs ziekenhuisopnames. Het doel van het onderzoek is astma-aanvallen te voorkómen door uitademingslucht te ‘besnuffelen’ met een soort ‘elektronische neus’ . De methode is ontwikkeld door de afdeling kinderlongziekten van het MUMC+.
 
Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
Het onderzoek duurt 18 maanden en vindt plaats bij 100 kinderen met astma. Er zijn  2 groepen van elk 50 kinderen gevormd:

  • In groep 1 wordt het kind behandeld zoals nu gebruikelijk is;
  • In groep 2 wordt het kind ook behandeld op basis van de ‘elektronische neus’. 

Standaardbezoeken
Elke 2 maanden komt ieder kind op de polikliniek voor:

  • Het invullen van vragenlijsten. 
  • Het verzamelen van uitademingslucht in zakken. De ontsteking in de lucht wordt gemeten met de ‘elektronische neus’.
  • Longfunctieonderzoek.

De resultaten zullen eind 2012 bekend worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website