Projectomschrijving

Achtergrond
Kinderen die meeroken hebben meer kans op luchtwegklachten zoals infecties, piepen en astma.

Doel
Het doel van het onderzoek is om een programma te testen welk gericht is op het stoppen van meeroken bij kinderen met een hoog risico op astma. Het programma bestaat uit motiverende gesprekken met aandacht voor de moeilijkheden die ouders kunnen ondervinden bij het stoppen van meeroken door hun kinderen en feedback van een stofje (cotinine) in de urine van kinderen.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
De planning is dat tweehonderd kinderen met hoog risico op astma en meeroken via loting verdeeld worden over twee groepen. In één groep wordt het programma getest dat gegeven wordt door getrainde mensen, één keer per maand gedurende 6 maanden. Elke 3 maanden vinden er metingen plaats in beide groepen die bestaat uit het invullen van vragenlijsten, urine verzameling en longfunctieonderzoek bij het kind.

De resultaten zullen zomer 2013 bekend worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website