Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

DOEL/VRAAGSTELLING:

De (kosten-) effectiviteit van gedragsactivatie (Behavioural Activation – BA) wordt vergeleken met gebruikelijke zorg in de huisartsenpraktijk.

HYPOTHESE:

BA is kosteneffectief in vergelijking met gebruikelijke zorg (kosten-) effectiever.

STUDIE OPZET:

Een cluster-gerandomiseerd en gecontroleerd multicenter onderzoek met 52 weken follow-up.

STUDIEPOPULATIE/DATABRONNEN:

200 patiënten (65 jaar of ouder) met klinisch relevante depressieve klachten conform een score van 9 of meer op de 9-item Patient Health Questionnaire (PHQ>9).

INTERVENTIE:

8 wekelijkse BA-sessies van 30 minuten uitgevoerd door de POH-GGZ.

GEBRUIKELIJKE ZORG /VERGELIJKING:

Gebruikelijke zorg zonder restricties uitgevoerd in de huisartsenpraktijk.

UITKOMSTMATEN:

Ernst van de depressie, gemeten met de Quick Inventory of Depressive Symptomatology (Q-IDS), en kwaliteit van leven, gemeten met de EuroQol-5D (EQ-5D) gedurende de behandeling en follow-up.

SAMPLE SIZE BEREKENING/DATA-ANALYSE:

Gebaseerd op een effect size van 0.50 en 20% uitval zijn 100 deelnemers per groep nodig.

KOSTENEFFECTIVITEITSANALYSE/ BUDGET IMPACT ANALYSE:

De economische evaluatie wordt gedaan vanuit een maatschappelijk perspectief. In de budget impact analyse zullen de financiële consequenties van BA versus gebruikelijke zorg geëvalueerd worden over een periode van 5 jaar.

TIJDPAD:

Voorbereiding = maand 0-6; maand 6-9 training POH-GGZ; maand 9-15 rekrutering; maand 9-27; behandeling en follow up; maand 27-36 rapporteren.

 

 

 

 

 

OBJECTIVE(S)/RESEARCH QUESTION(S):

To compare the effectiveness and cost-effectiveness of behavioural activation (BA) and treatment as usual (TAU) for late-life depression in primary care in the Netherlands

HYPOTHESIS:

Compared to TAU, BA will be more effective and less costly.

STUDY DESIGN:

A cluster-randomised and controlled multicentre trial (RCT) conducted in primary care centres (PCC) with a follow-up of 52 weeks (FU)

STUDY POPULATION(S)/DATASETS:

200 Patients (aged 65 years or older) with clinically significant depressive symptoms according to the 9-item Patient Health Questionnaire score of 10 or more (PHQ>9).

INTERVENTION:

8 weekly 30-minute BA sessions delivered by a trained mental health nurse (MHN).

USUAL CARE /COMPARISON:

Treatment as usual delivered by the GP without restrictions.

OUTCOME MEASURES:

Depression severity as assessed with the Quick Inventory of Depressive Symptomatology (Q-IDS) and quality of life as assessed with the EuroQuol-5D (EQ-5D) during the 12-week treatment period and follow-up.

SAMPLE SIZE CALCULATION/DATA ANALYSIS:

Based on an effect size of 0.50 and a 20% dropout, 100 participants per treatment group need to be recruited. Effectiveness will be analysed using mixed linear regression modelling.

COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS/ BUDGET IMPACT ANALYSIS:

The economic evaluation will be conducted from a societal perspective. In the budget impact analysis, the financial consequences of widespread BA implementation will be compared with TAU over a period of five years.

 

TIME SCHEDULE:

0-6 months: preparation; 6-9 months: training MHNs; 9-15 months: recruitment; 9-27 months: treatment and follow-up; 27-36 months: reporting.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website