Projectomschrijving

Dit project sluit aan bij een ander project: 171203003. Met dit project wordt een promotie mogelijk gemaakt. Gedurende dit promotietraject wordt nader onderzoek gedaan naar:

  1. Waaruit bestaat een implementatiestrategie, gebaseerd op een analyse van bevorderende en belemmerende factoren, voor de toepassing van een stapsgewijze, conservatieve behandelstrategie in de orthopedische praktijk?
  2. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de bevorderende en belemmerende factoren rondom het bovengenoemde implementatieprobleem en het onderzochte de-implementatieprobleem?

Resultaten
Dit laatste leidt tot een checklist van bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie en de-implementatie in de orthopedische praktijk. In vervolgonderzoek kan worden nagegaan of deze ook bruikbaar is binnen andere settings. Ook wordt onderzocht wat de kosteneffectiviteit is van de ontwikkelde (de)implementatiestrategieën in de orthopedische praktijk.
Daarnaast wordt door middel van dit project een implementatieonderzoeker opgeleid, hetgeen bijdraagt aan de doelstellingen van het implementatiefellowprogramma.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website