Projectomschrijving

Belemmerende en bevorderende factoren voor vroege behandeling van pijn bij traumapatiënten.

Adequate pijnbehandeling door professionals in de spoedzorg is van groot belang. Bij patiënten met acute trauma’s is pijn een veelvoorkomende klacht. Door inadequate behandeling van acute pijn kan zowel de patiënt als de gezondheidszorg hier gevolgen van ondervinden. Om aan de behoeften van patiënten en professionals te voldoen is in 2010 een richtlijn ontwikkeld. De richtlijn besteed aandacht aan beoordeling van pijn, pijnbehandeling en samenwerking tussen de verschillende disciplines die betrokken zijn bij de behandeling van pijn in de spoedzorg.

Dit project maakt gebruik van Intervention Mapping en een multi-method approach (combinatie van kwantitatief- en kwalitatief onderzoek). Hiermee wordt systematisch in kaart gebracht waarom professionals in de spoedzorg de richtlijn wel of niet opvolgen. De resultaten van het project zullen worden gebruikt om een passende implementatiestrategie te ontwikkelen voor de landelijke invoering van de richtlijn in de spoedzorgketen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website