Projectomschrijving

Hoewel de introductie van anti-TNF α therapie heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering van de therapie van de ziekte van Crohn, bestaat er een kleine subgroep van patiënten met therapie-refractaire ziekte bij wie met conventionele therapie geen controle van de ziekte bereikt kan worden en chirurgie niet (meer) mogelijk is. In deze groep kan  autologe (eigen stamcellen) stamceltransplantatie (SCT) een valide alternatief zijn.

In Nederland is er beperkte ervaring met SCT voor Crohn patiënten, patiënten die eerder behandeld werden zijn allen in klinische remissie, de meesten zelfs zonder onderhoud medicatie.

In het onderhavige programma willen wij uitbehandelde Crohn patiënten dit laatste redmiddel aanbieden. Het doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de kosteneffectiviteit en de pathofysiologie van het kennelijke succes van SCT bij Crohn patiënten. Wij focussen voornamelijk op het microbioom (gemeenschap van micro-organismen in onze lichaam) en de T-cel regulatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website