Projectomschrijving

In Nederland komen per jaar ongeveer 40.000 gevallen van een nieuwe beroerte voor. Het aantal patiënten dat na een beroerte ernstig invalide blijft is hoog (circa 50%). De levenslange zorg voor deze groep brengt hoge kosten voor de samenleving met zich mee. Een belangrijke risicofactor op het verkrijgen van een slechte uitkomst na een beroerte is het optreden van infecties, zoals longontsteking of urineweginfectie.

Doel

Daarom werd de 'Preventive Antibiotics in Stroke Studie (PASS) uitgevoerd. Het doel was te onderzoeken of het preventief geven van ceftriaxon bij patiënten met een beroerte invaliditeit kan verminderen. In dit gerandomiseerde onderzoek werd het preventief toedienen van ceftriaxon vergeleken met de huidige standaardbehandeling bij 2550 patiënten met een acute beroerte in 30 Nederlandse ziekenhuizen.

Resultaten

De resultaten van de studie lieten zien dat preventief gebruik van antibiotica weliswaar het aantal infecties na beroerte doet verminderen maar het beïnvloedde de functionele uitkomst (aantal patiënten met invaliditeit) niet. Het feit dat de behandeling wel kosteneffectief bleek, is dus voor de klinische praktijk niet relevant.

In de media

Het werkt, maar het helpt niet: Preventief antibioticagebruik na een beroerte (Mediator 10, feb 2015)

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website