Projectomschrijving

De behandeling van buiten het ziekenhuis opgelopen pneumonie bestaat vaak uit intraveneuze antibiotica. Zelfs bij ernstigere vormen van pneumonie kan bij goed herstel na 3 dagen veilig overgegaan kan worden op orale toedieningsvormen. Dit verkort de opnameduur. In hoeverre deze strategie ook daadwerkelijk in de praktijk is ingevoerd en in hoeverre er barrieres zijn voor een vroege switch naar orale therapie onderzochten we in 3 ziekenhuizen bij 107 artsen en 148 patienten. Het bleek dat bij 40% van de patienten onnodig lang gewacht werd met het toedienen van orale antibiotica. Redenen hiervoor lagen met name in gebrek specifieke richtlijnkennis, misvattingen en praktische overwegingen bij behandelend artsen. Op basis hiervan werd een implementatie uitgevoerd die gericht was op het wegnemen van deze barrieres door middel van educatie en organisatorische veranderingen. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of deze implementatie effect heeft op de lange termijn.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website