Projectomschrijving

Kwaliteit en kosteneffectiviteit van dementiezorg in verpleeghuizen is sub-optimaal. Bij de bewoners constateren we hoge prevalentie (80%) van neuropsychiatrische symptomen (bv. agitatie, agressie, depressie). Tegelijkertijd is verplegend en verzorgend personeel niet voldoende opgeleid om met dit soort gedrag om te kunnen gaan. Problemen die daaruit ontstaan leiden tot stres, ziekteverzuim en excessief verloop bij de medewerkers. Uit onderzoek blijkt een sterke relatie te bestaan tussen het personeelsverloop en lage kwaliteit van zorg (bewoners’ kwaliteit van leven, gebruik van psychofarmaca en daaraan gerelateerde ongelukken, hospitalisaties). Om de dit soort problemen in de zorg te verhelpen wordt er steeds meer persoonsgerichte benadering ingezet. Als het om dementiezorg in verpleeghuizen gaat lijkt de ‘Dementia Care Mapping’ methode het meest effectief te zijn.  In ons driejarig onderzoek (2010-2013) evalueren we effectiviteit en efficientie (kosteneffectivitet) van deze methode in Nederlandse verpleeghuizen. Eerste resultaten (voormeting) uit dit onderzoek worden in september 2011 verwacht.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website