Projectomschrijving

Type 2 diabetes is een veel voorkomende ziekte. Een klein deel van de mensen met type 2 diabetes ontwikkelt afwijkingen aan de ogen wat uiteindelijk kan leiden tot blindheid (<5%).

De huidige richtlijnen voor de behandeling van mensen met type 2 diabetes adviseren om jaarlijks of tweejaarlijks de ogen te laten controleren op afwijkingen. In dit project wordt een rekenmodel ontwikkeld om onderscheid te maken tussen patiënten die een hoog risico lopen op oogafwijkingen en patiënten met een laag risico op oogafwijkingen. Dit rekenmodel wordt vervolgens gebruikt om de controlefrequentie aan te passen op basis van het individuele berekende risico.

Door de controlefrequentie aan te passen aan het individuele risico wordt in de meeste gevallen de last voor de patiënt verlaagt door een lagere controlefrequentie. Als gevolg van deze lagere frequentie, worden ook het gebruik en de kosten van de diabeteszorg verlaagd.

Richtlijn

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website