Projectomschrijving

Ter bepaling van de kloof tussen werkelijke zorg en optimale zorg bij de multidisciplinaire richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen is onderzoek gedaan bij cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) bij tien gespecialiseerde GGz-instellingen. De werkelijke zorg is de behandeling die de cliënten in de verschillende instellingen ontvangen en de optimale zorg is de behandeling zoals aanbevolen in de richtlijn voor cliënten met een BPS. Met behulp van DBC gegevens is geanalyseerd hoeveel cliënten een optimale behandeling ontvingen. Het bleek dat nog geen kwart van de BPS cliënten de aanbevolen psychotherapie als eerste stap behandeling ontving. Met kwalitatief onderzoek zijn belemmeringen om de aanbevelingen uit de richtlijn in te voeren binnen de instelling in kaart gebracht. Capaciteitsproblemen en organisatorische problemen waren de belangrijkste belemmeringen voor toepassing van de belangrijkste aanbevelingen uit de richtlijn. Zorgpaden kunnen helpen bij de implementatie van de richtlijn en de efficiëntie en kwaliteit van de zorg verbeteren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website