Projectomschrijving

Patiënten met een tumor van de dikke darm die volledig door de darmwand heen is gegroeid óf is geperforeerd, lopen verhoogd risico uitzaaiingen binnen de buikholte op het buikvlies te ontwikkelen. In deze studie is het effect van preventief spoelen van de buikholte met verwarmde chemotherapie op het voorkómen van deze buikvliesuitzaaiingen onderzocht.
In totaal hebben 204 patiënten meegedaan, 102 in de experimentele groep met preventieve spoeling gevolgd door chemotherapie via de bloedbaan en 102 in de controle groep met alleen chemotherapie via de bloedbaan. In de experimentele groep werden bij 19 patiënten buikvliesuitzaaiingen gevonden, waarvan 9 tijdens het kijken in de buik voorafgaand aan de spoeling, 8 bij reguliere controles en 2 tijdens de kijkoperatie. In de controle groep werden bij 23 patiënten buikvliesuitzaaiingen gevonden, waarvan 7 tijdens kijkoperatie. De belangrijkste uitkomstmaat buikvliesuitzaaiing-vrije overleving na 18 maanden liet geen statistisch significant verschil zien tussen beide groepen: 76% (controle) vs. 81% (experimenteel).

Meer informatie

Bekijk informatie over dit project op de website van Zorginstituut Nederland

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website