Projectomschrijving

Direct uitsluiten van het hartinfarct in de ambulance door afname van een vragenlijst en bepalen van een hartspecifieke eiwit.

Patiënten met pijn op de borst vormen een diagnostisch dilemma en worden laagdrempelig met de ambulance verwezen naar de spoedeisende hulp (SEH) of eerste hart hulp (EHH) om een hartinfarct uit te sluiten. Data uit 2014 van de Nederlandse Zorgautoriteit (www.opendisdata.nl) laten zien dat maar liefst 123.000 spoedpatiënten uiteindelijk ook geen diagnose hartinfarct krijgen.

Uit observationele onderzoeken weten we dat deze patiëntengroep voor een groot deel veilig kunnen worden geïdentificeerd in de ambulance door het afnemen van een vragenlijst inclusief het bepalen van een hartspecifieke eiwit (troponine) in het bloed. Zo kan theoretisch een ambulancetransport met dagopname op de SEH of EHH worden bespaard. In deze gerandomiseerde studie wordt onderzocht of deze strategie doelmatig en kosteneffectief is.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website