Projectomschrijving

Onderzoek laat zien dat psychische problemen het meest voorkomen bij jong volwassenen (15-25 jaar). Een effectieve behandeling voor deze groep lijkt dus hard nodig. In deze studie wordt ACT your way (AYW) onderzocht, een behandeling specifiek voor deze doelgroep.

AYW is gebaseerd op Acceptance en Commitment Therapie (ACT) waarbij de focus niet ligt op het verminderen van de klachten, maar op het verhogen van kwaliteit van het leven. Onze verwachting is dat AYW in vergelijking met reguliere zorg; betere effecten laat zien, minder kost, zorgt voor een betere therapeut-cliënt relatie, minder uitval heeft en meer behandeltevredenheid laat zien. Om dit te toetsen gaan we een onderzoek uitvoeren waarin AYW wordt vergeleken met reguliere zorg bij 116 jong volwassenen met verschillende psychische problemen. Er worden een voormeting, nameting en follow-up meting na 6 maanden gedaan met zowel interviews als vragenlijsten bij de jong volwassene, de ouder en hulpverlener.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website