Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ondanks de introductie van effectieve behandelingen blijft astma een last voor patiënten en de gezondheidszorg. De centrale onderzoeksvraag is in hoeverre langdurige behandeling met hoge doses combinatietherapie is gewenst om een complete controle van astma te verkrijgen en of de winst in gezondheid en kosten die hiermee zijn gemoeid voldoende waardering en draagvlak hebben vanuit patiënten en maatschappelijk perspectief. Het doel van de studie is om patiënten preferenties en de kosten-effectiviteit in kaart te brengen van twee behandelstrategieën die volgens de richtlijnen (www.ginasthma.org) worden gericht op het bereiken van een verschillende mate van controle van astma:

1. voldoende controle van astma

2. strikte controle van astma

3. strikte controle van astma mede gebaseerd op de concentratie stikstof monoxide in de uitademingslucht (FeNO), als een indirecte maat voor het ontstekingsproces in de luchtwegen.

In de behandelvorm "voldoende controle" accepteren de patient en huisarts lichte klachten en wordt de medicatie alleen gewijzigd bij ernstiger klachten. In de behandelvorm "strikte controle" wordt de medicatie aangepast zodat de patient vrijwel klachtenvrij zou moeten kunnen zijn. In de derde behandelvorm wordt de medicatie hiertoe mede op geleide van de FeNO meting ingesteld. 640 patiënten met mild tot matig ernstig persisterend astma uit 131 huisartsenpraktijken met een praktijkverpleegkundige/ondersteuner, leeftijd 18-50 jr, behandelstap 2-4, zijn geïdentificeerd en geincludeerd via huisartseninformatiesystemen in de regio Leiden, Nijmegen en Amsterdam. De studieopzet design is een cluster-gerandomiseerde trial met 3 armen en 12 maanden follow-up, waarbij de clusters door de huisartspraktijken worden gevormd. Op elk controle en niet gepland bezoek aan de huisarts zal de medicatie stap worden aangepast met ondersteuning van een ICT astma monitoring systeem dat door een centrale longverpleegkundige wordt gecoördineerd. Patiënten utiliteiten worden gemeten door vragenlijsten. Iedere 3 maanden en op ieder ongepland bezoek worden astma controle, behandelstap en compliantie, utiliteiten en kosten in kaart gebracht. De verschillen in kosten (medicatie, overige kosten (binnen de gezondheidszorg) en productiviteit) zullen worden vergeleken m.b.t. het aantal dagen met beperkte activiteit en kwaliteitsgecorrigeerde levensjaren (EQ5D, SF6D, e-TTO, VAS). De behandelalgoritmes zijn in ICT geïmplementeerd, en de schriftelijke en digitale toelichting is voor de praktijkondersteuners beschikbaar. Half 2011 zal de follow-up worden voltooid en in de tweede helft van 2011 zal de eindanalyse worden verricht en de rapportage worden geschreven. Dit project betreft een combinatie van twee deelprojecten van ZonMw (behandelstrategie 1&2) en Astma Fonds (AF-projectnr 3.4.06.074, uitbreiding met behandelstrategie 3).

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In deze fase van het project zijn er nog geen studieresultaten.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Despite the availability of effective therapies, asthma remains a source of significant morbidity and use of health care resources. The central question is whether maximal doses of (combination) therapy should be used for long periods in an attempt to achieve complete control of all features of asthma, and whether patients and society value the potential incremental benefit sufficiently to concur with such a treatment approach. The aim of the study is to assess patient preferences and cost-effectiveness of two recommended strategies (www.ginasthma.org) aimed at achieving different levels of clinical control:

1. partly controlled asthma

2. well controlled asthma

480 patients with mild to moderate persistent asthma from 80 general practices with a nurse practitioner or physician assistant, age 18-50 yr, treatment step 2-4, will be identified via primary care patient registries in the Leiden and Nijmegen areas. The design is a cluster-randomised trial with 40 general practices in both arms and 12 months follow-up. The patients will visit the general practice at baseline, 3, 6, and 12 months. At each planned and unplanned visit to the general practice the treatment step will be adjusted with support of an ICT-based asthma monitoring system supervised by a central coordinating nurse specialist. Patient utilities will be assessed by questionnaire and interview. Data on asthma control, treatment step, adherence to treatment, utilities and costs will be obtained every 3 months and at each unplanned visit. Differences in societal costs (medication, other (health) care and productivity) will be compared to differences in the number of limited activity days and in quality adjusted life years (Dutch EQ5D, SF6D, e-TTO, VAS). The first year will be used for updating the ICT application in order to accommodate the treatment algorithms, preparation and writing of programme manuals and internet manuals for distribution to nurse practitioners or physician assistants, identification of patients and general practices, organisation of introductory sessions for nurse practitioners or physician assistants. During the second and third year the trial will be completed and the second half of the third year will be used for data analysis and preparation of the manuscripts.

 

 

Ondanks de introductie van effectieve behandelingen blijft astma een last voor patiënten en de gezondheidszorg. De centrale vraag is in hoeverre langdurige behandeling met hoge doses (combinatie-)therapie is gewenst om een complete controle van astma te verkrijgen en of de winst in gezondheid opweegt tegen de kosten die hiermee zijn gemoeid vanuit patiënten en maatschappelijk perspectief. Het doel van de studie is om patiënten preferenties en de kosten-effectiviteit in kaart te brengen van twee behandelstrategieën die volgens de richtlijnen (www.ginasthma.org) worden gericht op het bereiken van een verschillende mate van controle van astma:

1. voldoende controle van astma

2. optimale controle van astma

480 patiënten met mild tot matig ernstig persisterend astma uit 80 huisartsenpraktijken met een praktijkverpleegkundige/ondersteuner, leeftijd 18-50 jr, behandelstap 2-4, zullen worden geïdentificeerd via huisartseninformatiesystemen in de regio Leiden en Nijmegen. Het design betreft een cluster-gerandomiseerde trial met 40 huisartesenpraktijken in beide armen en 12 maanden follow-up. Op elk controle en niet gepland bezoek aan de huisarts zal de medicatie stap worden aangepast met ondersteuning van een ICT astma monitoring systeem dat door een centrale longverpleegkundige wordt gecoördineerd. Patiënten ütiliteiten zullen worden gemeten door vragenlijsten en in interviews. Iedere 3 maanden en op ieder ongepland bezoek zullen astma controle, behandelstap en compliantie, utiliteiten en kosten in kaart worden gebracht. De verschillen in kosten (medicatie, overige kosten (binnen de gezondheidszorg) en productiviteit) zullen worden vergeleken m.b.t. het aantal dagen met beperkte activiteit en kawaliteitsgecorrigeerde levensjaren (EQ5D, SF6D, e-TTO, VAS). In het eerste jaar zullen de behandelalgoritmes in de ICT worden geïmplementeerd, zal de schriftelijke en digitale toelichting voor de praktijkondersteuners worden geschreven, zullen de praktijken en patiënten worden geïdentificeerd en de introductiesessies voor de huisartsenpraktijken worden georganiseerd. Gedurende het tweede en derde jaar zal de trial worden voltooid en in de tweede helft van het derde jaar zullen de manuscripten worden geschreven.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website