Projectomschrijving

Astma kan effectief behandeld worden. Toch is het een ziekte die de patiënt vaak zwaar belast. Ook de maatschappelijke kosten van astma zijn hoog, bijvoorbeeld door ziekteverzuim en verlies aan arbeidsproductiviteit.

Resultaten
Deze studie toont aan dat het systematisch en gestructureerd volgen van astmapatiënten in de eerste lijn (middels vragenlijsten en digitale behandeladviezen) de mate van astmacontrole verbetert. Het streven naar ‘Strikte controle’ scoort niet beter dan ‘Voldoende controle’. Aangezien het laatste eenvoudiger is, lijkt streven naar Voldoende controle genoeg. Strikte controle in combinatie met het meten van stikstof monoxide in de uitademinglucht (FeNO), als maat voor het ontstekingsproces in de luchtwegen, scoort beter dan Voldoende of Strikte controle alleen en lijkt kosteneffectiever te zijn (vanuit maatschappelijk perspectief). Een (nog lopende) subanalyse naar fenotypes binnen astma, zal mogelijk het nut van FeNO-meting laten zien Ook ontwikkelingen omtrent het gebruik van een webapplicatie ‘PatiëntCoach’ volgt ZonMw met belangstelling.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website