Projectomschrijving

De implementatie fellow van het VUmc is werkzaam als hoogleraar en arts-onderzoeker bij de afdeling Sociale Geneeskunde. Door zijn positie op het snijvlak van de kliniek en sociale geneeskunde heeft hij een uitstekend netwerk verworven binnen en buiten VUmc.

Hij verricht doelmatigheids- en implementatieonderzoek naar multidisciplinaire ketenzorg op het snijvlak van sociale geneeskunde en kliniek. In 2005 verwierf hij het prestigieuze ‘ZonMw Klinisch Fellowship’ als eerste en enige sociaal geneeskundige. In korte tijd heeft hij een internationale onderzoeksreputatie opgebouwd.

Hij heeft veel affiniteit en ervaring met knowledge transfer en implementatie(onderzoek): Zo geeft hij sinds 2005 jaarlijks les op een internationale summerschool in Canada (CIHR Strategic Training Program). In 2011 ontving hij de PAREL van ZONMW 2011 voor het implementatieproject Stay@Work.

Implementatie(onderzoek) sluit naadloos aan bij zwaartepunten ‘extra-/ transmurale zorg’ en ‘academische werkplaatsen’ van het VUmc en het interfacultair instituut EMGO+. Het fellowship versterkt de structurele impuls voor academisering en implementatie-onderzoek naar doelmatige interventies in VUmc en in de regionale (academische) zorgorganisaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website