Projectomschrijving

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mesalazine een bescheiden effect heeft op het voorkómen van een opvlamming van de ziekte van Crohn. Mogelijk is het hierbij zo, dat speciale kenmerken van de ziekte, bijvoorbeeld het darmdeel dat betrokken is in de ziekteactiviteit, of de wijze waarop in het verleden een opvlamming behandeld is (bijvoorbeeld met medicijnen of door een operatie) voorspellen of mesalazine effect zal hebben. Er wordt echter vermoed dat een groot aantal patiënten mesalazine gebruikt zonder dat dit het ziektebeloop beïnvloed. De nadelen hiervan zijn, dat men blootgesteld wordt aan eventuele bijwerkingen van een middel zonder veel voordelen te hoeven verwachten, het ongemak van het innemen van medicijnen en de met het gebruik van mesalazine gerelateerde kosten voor de maatschappij. Deze overwegingen hebben geleid tot de beslissing in een aantal Nederlandse ziekenhuizen om te stoppen met deze medicatie. Idealiter zou een belangrijk deel van de patienten het middel kunnen stoppen, hetgeen tot een aanzienlijke kostenreductie leid. Deze studie is voortijdig gestaakt ivm logistieke problemen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website