Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het krijgen van een miskraam is emotioneel ingrijpend voor vrouwen en hun partners. Dit is in nog sterkere mate het geval indien dit bij herhaling optreedt. Slechts bij de helft van de vrouwen kan een mogelijke oorzaak worden aangewezen. Hoewel verschillende behandelingen zijn geprobeerd, is er tot nu geen behandeling die bij vrouwen met onverklaarde herhaalde miskramen een gunstig effect op een volgende zwangerschap heeft.

 

Laboratorium experimenten hebben aangetoond dat de bloedstolling betrokken is bij de aanleg van de placenta. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat bij een specifieke oorzaak van herhaalde miskramen (antifosfolipidensyndroom) behandeling met medicijnen die de bloedstolling beinvloeden een gunstig effect hebben.

 

In de ALIFE studie is onderzocht of vrouwen met onverklaarde herhaalde miskraam baat hebben bij behandeling met medicijnen die de bloedstolling beinvloeden.

 

Wij hebben 364 vrouwen middels het lot één van de volgende behandelingen toegewezen: aspirine gecombineerd met laag-moleculair-gewicht heparine, aspirine alleen, of placebo ("nepmedicatie"). Daarna werd vastgesteld of er verschillen zijn in het aantal levendgeboren kinderen tussen de 3 verschillende behandelgroepen. Daarnaast werden ook andere effecten op het zwangerschapsverloop en bijwerkingen van de medicatie op moeders en kinderen onderzocht.

 

Aspirine en placebo werden verpakt in identieke zakjes, zodat vrouwen en behandelaren niet wisten welke medicatie werd gebruikt. Deze medicatie werd gestart op het moment van deelname aan de studie, dus vaak al voor een zwangerschap. De laag-moleculair-gewicht heparine werd door de vrouwen zelf toegediend per onderhuidse injectie, en gestart zodra een echografie vanaf 6 weken zwangerschapsduur zwangerschap aantoonde middels vaststellen van een kloppend hartje.

 

Van de 364 vrouwen kregen 54% een levendgeboren kind in de eerstvolgende zwangerschap na start van de studiemedicatie. Dit percentage was 66% indien alleen de 299 vrouwen werden meegeteld die zwanger werden. Er was geen effect van de behandelingen ten opzicht van placebo. Wel hadden vrouwen die werden behandeld met aspirine en laag-moleculair-gewicht heparine vaker bijwerkingen, met name huidreacties rondom de injectieplaatsen en blauwe plekken.

 

De conclusie van de ALIFE studie is dat aspirine gecombineerd met laag-moleculair-gewicht heparine en aspirine alleen bij vrouwen met herhaalde miskramen de kans op een levengeboren kind niet verhoogt. Daarom moeten deze behandelingen niet worden aangeraden aan vrouwen met onverklaarde herhaalde miskramen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Van de 364 vrouwen die meededen aan de ALIFE studie kregen 54% een levendgeboren kindje. Dit percentage was 66% indien alleen de 299 vrouwen werden meegeteld die zwanger werden. Er was geen effect van de behandelingen ten opzicht van placebo. Wel hadden vrouwen die werden behandeld met aspirine en laag-moleculair-gewicht heparine vaker bijwerkingen, met name huidreacties rondom de injectieplaatsen en blauwe plekken.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de ALIFE studie wordt onderzocht of vrouwen met herhaalde miskraam baat hebben bij behandeling met Ascal 100 mg of Ascal 100 mg gecombineerd met Fraxiparine 2850 EH ten opzichte van placebo medicatie. De ALIFE studie is een gerandomiseerde trial waarbij het eindpunt het aantal levend geboren kinderen per behandelgroep is.

 

De inclusie van vrouwen in de ALIFE is volgens schema verlopen. Doordat een aantal vrouwen nog niet zwanger is, verwachten wij de resultaten aan het eind van 2009 volledig te hebben, en de analyse te kunnen verrichten. Dit is iets later dan het einde van de looptijd van het project.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De inclusie van patiënten in de ALIFE studie is voltooid. Op 31-01-2008 is de laatste (364ste ) deelneemster gerandomiseerd. Omdat het een dubbelblind placebo-gecontroleerd onderzoek betreft zijn er geen tussentijdse resultaten bekend. Wel heeft onze Data Safety Monitoring Board middels een door hen uitgevoerde tussentijdse analyse op het eindpunt miskramen besloten dat de ALIFE studie conform plan mocht worden voortgezet.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Recurrent miscarriage (RM) affects up to 3% of fertile couples, but evidence-based interventions aimed to improve the prognosis of subsequent pregnancies are not available for the vast majority of women with RM.

 

Aspirin and/or anticoagulant treatment are increasingly being prescribed to women with unexplained RM since uncontrolled series have suggested a beneficial effect. However, there is no firm evidence that these interventions are effective, while the risks, side-effects and treatment burden from daily injections are well known.

 

Thus, a randomized, controlled, multi-center study entitled ALIFE study (Anticoagulants for LIving FEtuses) comparing 3 different strategies including placebo in women with a history of unexplained RM is proposed.

 

Women with a history of at least 2 miscarriages or intra-uterine fetal deaths, either unexplained or associated with hereditary thrombophilia, who have the desire to conceive or are less than 6 weeks pregnant are eligible. Main exclusion criteria are chromosomal abnormalities in the woman or male partner, antiphospholipid antibody syndrome (APLS), and previous venous thromboembolism.

 

Patients will be randomized to one of 3 study arms. These are placebo (for aspirin), low-dose aspirin, or low-dose aspirin combined with low-dose low-molecular-weight heparin (LMWH). The administration of aspirin will be double-blinded and placebo-controlled.

 

The primary outcome measure is live birth rate. Main secondary outcome measures are various types of bleeding, adverse pregnancy outcome, thromboembolic complications, and side effects.

 

To detect that treatment with low-dose aspirin plus LMWH leads to a 15% higher rate of live births than that achieved with placebo, or low-dose aspirin alone, 103 evaluable patients per arm (i.e. a total of 309 patients) are necessary (power of 80% at a significance level of 0.05).

 

The study duration will be 2 years. The study protocol has been written and approved by 5 METCs and its feasibility has been established. Recruitment of patients is planned in the first year of the study; the second year will be used to await pregnancy outcome in included patients, analysis of data, and drafting of the manuscript.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website