Projectomschrijving

Bij vrouwen die (bij herhaling) een miskraam krijgen, is in ongeveer de helft van de gevallen geen oorzaak aan te wijzen voor de miskraam. Een effectieve behandeling tegen (onverklaarbare) miskramen is tot nu toe niet voor handen. Laboratoriumonderzoek suggereert dat verstoringen in de bloedstolling mogelijk een rol spelen bij miskramen. In Amsterdam is onderzocht of het beïnvloeden van de bloedstolling met aspirine en/of heparine (twee medicijnen die de stolling van het bloed remmen) tot minder miskramen leidt. Hiertoe kregen 364 vrouwen met meer dan 1 miskraam aspirine, aspirine gecombineerd met heparine of een nepmiddel.  Aan het eind van de studie was er geen verschil tussen de drie behandelingen wat betreft het aantal vrouwen dat de zwangerschap afsloot met een levende baby. Aspirine noch heparine is dus een zinvolle behandeling om bij vrouwen met herhaalde miskramen de kans op een succesvolle zwangerschap te vergroten.

Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Dit onderzoek sluit aan op de volgende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website